Technische informatie

Over de TP10 voor Modbus

Dit apparaat maakt gebruik van MODBUS RTU en gebruikt RS-485 als fysieke interface.

Het apparaat heeft de volgende MODBUS-specificatie:

DIPSWITCH-modus:

 • Apparaatadres 1-247
 • Baudrate 9600 (standaard) / 19200
 • Even of oneven pariteit (1 stopbit)

NFC-modus*: (ALLE DIPSWITCHES op 0/OFF of 1/ON)

 • Apparaatadres 1-247
 • Baudrate 1200/2400/4800/9600/19200/28800/38400/57600/115200
 • Geen pariteit (2 stopbits) / Oneven pariteit (1 stopbit) / Even pariteit (1 stopbit)

MODBUS-berichtgeving

Dit apparaat maakt gebruik van Modbus RTU (Remote Terminal Unit)

* toekomstige functie ontgrendeld op verzoek

 

 

Documentation

Datasheet Modbus : TF__0001_TP10_MODBUS_IN_EN_V3.pdf

Manual Modbus: MANUAL_UPZIO_0001_TP10_ MODBUS.pdf

 

Twincat 2 integration

Libraries: Libraries.zip

Example project : ExampleProject.zip

 

Twincat 3 integration

Manual twincat integration: MANUAL_Programmer_UPZIO_0001_TP10_MODBUS.pdf

Libraries: LibrariesTc3.zip

Example project : ExampleProject.zip

Veel gestelde vragen voor alle gebruikers

Q: Modbus-communicatie werkt niet

Mogelijke oorzaken:

 • De communicatie-instellingen verschillen op een van de Modbus-apparaten. Controleer of de Modbus-communicatie-instellingen hetzelfde zijn op ALLE Modbus-apparaten (slaves en master). Dit betekent dat u de baudrate, pariteit en stopbits op alle apparaten moet controleren. Om deze instellingen op de TP10 te controleren, kunt u eenvoudigweg naar de dipswitches op de achterkant van de TP10 kijken. Als alle dipswitches “uit” zijn, kunt u de communicatie-instellingen controleren met onze NFC-app.
 • Modbus-draden zijn omgewisseld. Modbus-draden hebben polariteit. Dit betekent dat als de Modbus-draden zijn omgewisseld, Modbus niet werkt. Er is veel verwarring over de Modbus-aansluitingen omdat ze drie verschillende namen hebben. Om Modbus te laten werken, moet er een verbinding worden gemaakt tussen B, D+ en Rx+Tx+. Er moet ook een verbinding worden gemaakt tussen A, D- en Rx-Tx-. Als u niet zeker weet wat de polariteit van elke draad is, is het altijd de moeite waard om uw draden om te wisselen om te zien of dit uw probleem oplost.
 • De Modbus-lijn heeft geen eindweerstand. Het einde van uw Modbus-lijn moet een eindweerstand van 120 ohm hebben. Voor lagere baudrates (< 10.000) is het mogelijk om een goede Modbus-communicatie te krijgen zonder de eindweerstand, maar het wordt altijd aangeraden om een eindweerstand te gebruiken.
 • De Modbus-lijn heeft te veel eindweerstanden. Alleen het einde van de Modbus-lijn moet worden beëindigd, Modbus-communicatie werkt niet als er meerdere eindweerstanden zijn.
 • De Modbus-lijn is te lang. Controleer de maximale kabellengte hieronder.
 • De Modbus-kabels zijn verkeerd. Controleer de vereiste kabels hieronder.
 • De Modbus-lijn bevat meerdere slaves met hetzelfde Modbus-adres. Zorg ervoor dat elke Modbus-slave (TP10) een ander adres heeft.

Q: Wat is de maximale kabellengte?

Als de aanbevolen kabels worden gebruikt, definieert de Modbus-specificatie de maximale lengte voor de kabel als 1000 meter en een maximale taklengte van 20 meter voor een baudrate van 9600. De totale lengte van alle takken mag niet meer dan 40 meter zijn.

Q: Welke kabels moeten worden gebruikt?

De Modbus-specificatie stelt dat seriële lijnkabels afgeschermd moeten zijn. Aan één uiteinde van elke kabel moet de afscherming worden verbonden met de beschermende aarde. Upzio stelt AWG 26 (of meer) en twisted pair-kabels voor. Voor korte kabellengtes, lage baudrates en weinig apparaten zullen onafgeschermde kabels ook werken, maar dit wordt niet officieel ondersteund

Q: Waar kan ik meer informatie vinden over modbus-specificaties?

Meer informatie over modbus-specificaties is te vinden op de modbus-website: https: www.modbus.org

Q: wat is de reactietijd van een TP10-knop en hoeveel TP10’s kunnen we op 1 modbus-lijn plaatsen?

Deze 2 dingen zijn van elkaar afhankelijk.  Als u minder TP10’s op een modbus -lijn hebt, zal uw reactietijd sneller zijn.  De baudrate speelt ook een rol in de reactietijd.  Snellere baudrates geven snellere reactietijden.  Het peilen van de knoppen kan ook een rol spelen in de reactietijden. Snellere polling geeft snellere reactietijden.

Maar om een idee te geven van de schaal: als er 32 TP10’s zijn met een baudrate van 9600, zou de theoretische minimale reactietijd van 0.45s zijn.  U zult deze minimumtijd nooit bereiken maar een perfecte implementatie kan zeer dicht bij deze reactietijd komen.  Voor tips over de beste manieren om de modbus-communicatie te implementeren, wordt aanbevolen om de “aanbevolen communicatiemethode” in de handleiding te lezen.

 

Q: De modbus master mist soms een knopdruk

De knoppen kunnen worden uitgelezen via de knopstatusregisters, maar ook via de Knopteller-registers. Om er zeker van te zijn dat de modbus master nooit een knopdruk mist, is het mogelijk om de knopteller-registers in plaats van de knopstatusregisters te gebruiken. Voor tips over de beste manieren om deze registers te gebruiken, wordt aanbevolen om de “aanbevolen communicatiemethode” in de handleiding te lezen.

Q: TP10 / RA start normaal maar reageert niet op het gebruik van de knoppen.

Mogelijke oorzaken:

 • De maskers van de knoppen zijn ingeschakeld
 • De gevoeligheid is te hoog (wees voorzichtig, hogere gevoeligheidswaarden maken de TP10 minder gevoelig)
 • De gevoeligheid wordt voortdurend naar de TP10 geschreven. De touchsensors worden opnieuw gekalibreerd als u iets naar de gevoeligheidsregisters schrijft. Elke kalibratie duurt ongeveer 2minuten waarin de knoppen niet bedienbaar zijn.

 

Q: TP10/RA LED’s knipperen willekeurig of knoppen worden ingedrukt zonder dat er iemand in de buurt van de TP10/RA is.

Mogelijke oorzaken:

 • De GND van de TP10/RA is niet goed geaard. Een verschil in elektrisch potentieel tussen de TP10 en zijn omgeving kan ervoor zorgen dat de knoppen worden geactiveerd. Het aarden van de GND van de TP10/RA zal dit voorkomen.
 • De gevoeligheid is te laag (let op, lagere gevoeligheidswaarden maken de TP10 gevoeliger)
 • Een datakabel zonder goede afscherming loopt dicht bij de TP10(<10cm).

 

 

Q: TP10/RA blijft knipperen, maar werkt niet.

Mogelijke oorzaken:

 • De veren aan de achterkant van de TP10/RA maken geen contact met de achterplaat.
 • De TP10/RA is niet goed gemonteerd.

 

 

FAQ voor Beckhoff gebruikers

Q: Hoe kan ik de TP10 implementeren op een Beckhoff PLC?

Voor Beckhoff PLC’s zijn er al bibliotheken geschreven en beschikbaar op onze website. Volg onze programmeur handleiding die beschikbaar is op onze website.

 

Q: De TP10 lijkt aanvankelijk te werken, maar sommige metingen veranderen niet

Onze bibliotheken schrijven de meeste waarden bij verandering op. Dit betekent dat een constant veranderende waarde normale berichten kan onderdrukken. U kunt kleuren of LED’s vaak veranderen, maar niet bij elke cyclus.

FAQ for Beckhoff users

Q: How can I implement the TP10 on a Beckhoff PLC?

 •  For Beckhoff PLCs, libraries are already written and available on our website. Please follow our programmer user manual available on our website.

Q: The TP10 seems to work at first, but some measurements do not change

 • Our libraries write most values on change. This means that a constantly changing value might suppress normal messages. You can change colours or LEDs frequently, just not every cycle.

Programmeren van de TP10 en RA voor het DIOC® protocol voor Beckhoff® digitale input en output.

Datasheet DIOC for Beckhoff : TF__0001_TP10_DIOC_IN_EN_V3.pdf

To get started with the TP10 or RA DIOC for Beckhoff, follow this step-by-step manual:

Manual DIOC Programmer for TC2 (ENG)

Manual DIOC Programmer for TC3 (ENG)

TwinCAT 3

Library download: DIOC Building blocks (Twincat 3)

Example: DIOC Example (Twincat 3)

Library visualisation download: DIOC visual blocks (Twincat 3)

TwinCAT 2

Libraries: DIOC Building blocks (Twincat 2)

Example: DIOC Example (Twincat 2)

Veel gestelde vragen

Q: Kan de TP10/RA op K-bus worden gebruikt?

Vanwege de manier waarop K-bus werkt, zal het DIOC-protocol niet goed functioneren als een invoer/uitvoer op de K-bus is toegewezen aan een snellere cyclustijd dan de DIOC-invoer/uitvoer. Als het aantal invoer-/uitvoerkanalen van de K-bus te groot is, zal de I/O-cyclustijd worden vertraagd, waardoor het DIOC-protocol niet goed functioneert. Daarom wordt K-bus niet officieel ondersteund voor de TP10/RA/RC.

Q: TP10/RA start normaal, maar reageert niet op knopgebruik.

De beschermende sticker zit nog op het glazen paneel van de TP10, dit is een plastic dat ervoor kan zorgen dat de TP10-knoppen niet reageren. De maskers van de LED’s zijn ingeschakeld.

Q:De LED’s van de TP10/RA knipperen willekeurig of de knoppen worden ingedrukt zonder dat er iemand in de buurt van de TP10/RA is.

Dit kan veroorzaakt worden doordat de GND van de TP10/RA niet goed geaard is. Als het is verbonden met de 0V-lijn van de PLC, moet deze lijn geaard worden. Een verschil in elektrisch potentieel tussen de TP10 en zijn omgeving kan ervoor zorgen dat de knoppen geactiveerd worden. Het aarden van de GND van de TP10/RA zal dit voorkomen.

 

Q: TP10/RA blijft knipperen, maar werkt niet.

De ingang van de PLC is niet verbonden met de uitgang van de TP10/RA.
De veren op de achterkant van de TP10/RA maken geen contact met de achterplaat.
De TP10/RA is niet goed gemonteerd.
De ingangsterminal is te snel. Alleen ingangsterminals met een filter van 3ms mogen worden gebruikt (dit zijn de standaard Beckhoff-terminals).
In het onderstaande voorbeeld wordt de verkeerde terminal gebruikt:

Wrong terminal

In het onderstaand voorbeeld wordt de juiste terminal gebruikt:
good terminal

Q: TP10/RA reageert op aanrakingen, maar berichten komen niet aan bij de PLC.

De spanning die de PLC levert, zakt onder de 22V. Het verhogen van de geleverde spanning tot 26V kan het probleem oplossen.

Q: De PLC/Ethercat-verbinding functioneert niet goed bij het starten van de TP10-apparaten.

Er worden meer dan 4 DIOC®-apparaten tegelijk gestart. De condensatoren van de apparaten trekken een te hoge stroom, waardoor de voeding uitvalt. Het starten van de DIOC-apparaten één voor één zou dit probleem moeten oplossen. Als het probleem aanhoudt, controleer dan of de voeding voldoende vermogen heeft voor alle apparaten.

Q: Niet alle berichten die worden ontvangen door de TP10/RC zijn correct.

 • ‘I/O at task begin’ is niet ingeschakeld in de systeemmanager. Dit kan worden gevonden onder: PLC – configuratie/*Projectnaam*. Het vakje ‘I/O bij taakbegin’ kan hier worden aangevinkt.

IO task begin

 • Gekoppeld programma is niet up-to-date. Klik met de rechtermuisknop op de projectnaam onder PLC – configuratie en klik op ‘project opnieuw scannen’. Na het opnieuw inschakelen van de configuratie zou het probleem moeten zijn opgelost
 • Rescan Project
 • De cyclus tijd van de PLC overschrijdt de limiet.
 • Cycle Time Check
 • De in- of uitgang van de TP10/VAV wordt in de verkeerde taak aangeroepen.
  Move To Fast
 • Het programma wordt niet elke cyclus aangeroepen, waardoor het aanroepen van P_DIOC_MAIN elke 2 cycli van 6ms geen perfecte communicatie van 12ms garandeert.

 Q: De temperatuurmeting van de TP10 is te hoog.

Dit probleem werd veroorzaakt door een communicatiefout tussen de TP10 en de PLC voor TP10’s met firmware-dates tussen 01 januari 2020 en 18 oktober 2021. De gemakkelijkste manier om het probleem op te lossen is door uw PLC-bibliotheek bij te werken naar versie 3.26 of hoger.